Styrelse

Ordförande

Ingela Jonasson, Statens Musikverk                                                  

ingela.jonasson@musikverket.se

08-519 56 711                                                                                     

Sekreterare                                                                                

Jan-Peter Alm, Steninge information                                                 

jpalm46@hotmail.com

070-98 16 578

Kassör

Monica.Billmark, Statens maritima museer                                       

monica.billmark@maritima.se

072-35 09 295                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Per Hermansson, Försvarsmakten                                                      

per.hermansson@mil.se

08-788 86 38

Evert Tuuling, Volvocars AB                                                            

Evert.tuuling@volvocars.com

072-970 74 41

Andreas Kungberg, FMV                                                                   

andreas.kungberg@fmv.se

076-89 04 682

Suppleanter

Maria Lind, Försvarsmakten                                                              

maria.lind@mil.se

08-788 76 07

Roger Alf, SFV Landstinget Sörmland                                                     

roger.alf@sfv.se

0155-24 50 00

Revisorer

Torbjörn. Larm, Pensionär                                                                 

torbjörn.larm15@gmail.com,

Roger Stolt, ABB AB                                                                         

roger.stolt@se.abb.com, 

Valberedning

Roland Svensson, BpU Säkerhetsutbildningar – sammankallande.

Kjell Ericson, Försvarsmakten

Carine Spång, Botkyrka kommun